Մարզումների 4-րդ օր 20.08.2020
Մոդուլ 10․ ՌԱՄԱ աուդիտներ և վերջնական հաշվետովություններ: Մոդուլ 11․ ՌԱՄԱ-ից ԲԿՀ:
Մարզումների 3-րդ օր 14.08.2020
Մոդուլ 7․ Քիմիական և վտանգավոր նյութեր: Մոդուլ 8․ Ինդիկատորներև շրջակա միջավայրի վերահսկողություն: Մոդուլ 9․ Թափոնների կառավարում և վերամշակում:
Մարզումների 2-րդ օր 06.08.2020
Մոդուլ 4․ Նյութերի հոսքի վերլուծություն: Մոդուլ 5․Էներգիայի հոսքի վերլուծություն: Մոդուլ 6․Նորարարություն, ստեղծագործականություն և տարբերակների ստեղծում:
Մարզումների 1-ին օր 29.07.2020
Մոդուլ 1․Միջազգային և ազգային իրավիճակ: Մոդուլ 2 ․ Ներածություն ՝ ՌԱՄԱ - ՄԱ հիմունքներ, Էկո-դիզայն / Կյանքի ցիկլի վերլուծություն: Մոդուլ 3 ․ Թիմ, քաղաքականություն, մոտիվացիա: