ՌԱՄԱ Կանաչ ակումբների մեկնարկային միջոցառում Արմավիրում
Հայաստանի Հանրապետության չորս մարզերի քաղաքներում՝ Արարատի մարզի Արարատ, Տավուշի մարզի Դիլիջան, Լոռու մարզի Վանաձոր և Կոտայքի մարզի Հրազդան քաղաքներում հիմնվել և գործում են ՌԱՄԱ «Կանաչ ակումբներ»: Ծրագրի շարունակականության ապահովման և ՌԱՄԱ մեթոդաբանության հանրայնացման և սկզբունքների կիրառման նպատակով EU4Environment գործողությունների շրջանակում Հայաստանում մեկնարկել է նոր շրջափուլ՝ Կանաչ ակումբների հիմնում Արմավիրի Մարզի Արմավիր համայնքում: Նպատակը. Օգնել գործընկեր երկրներին պահպանել բնական կապիտալը և բարձրացնել մարդկանց բարեկեցությունը, ինչպես նաև խթանել տնտեսական զարգացումը:
ՌԱՄԱ Կանաչ ակումբների մեկնարկային միջոցառում
Հայաստանի Հանրապետության չորս մարզերի քաղաքներում՝ Արարատի մարզի Արարատ, Տավուշի մարզի Դիլիջան, Լոռու մարզի Վանաձոր և Կոտայքի մարզի Հրազդան քաղաքներում հիմնվել և գործում են ՌԱՄԱ «Կանաչ ակումբներ»: Ծրագրի շարունակականության ապահովման և ՌԱՄԱ մեթոդաբանության հանրայնացման և սկզբունքների կիրառման նպատակով EU4Environment գործողությունների շրջանակում Հայաստանում մեկնարկել է նոր շրջափուլ՝ Կանաչ ակումբների հիմնում Շիրակի և Արմավիրի Մարզերի Գյումրի և Վաղարշապատ քաղաքներում: Նպատակը. Օգնել գործընկեր երկրներին պահպանել բնական կապիտալը և բարձրացնել մարդկանց բարեկեցությունը, ինչպես նաև խթանել տնտեսական զարգացումը:
ՄԻՋՈՑԱՌՄԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Հայաստանում ՌԱՄԱ Կանաչ ակումբների մեկնարկային միջոցառում
Մեկնարկային միջոցառման նպատակն է սկսել Հայաստանում ՌԱՄԱ Կանաչ ակումբների հիմնումը՝ Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքից: ՌԱՄԱ Կանաչ ակումբը-ը արդյունավետ գործիք է, որը մշակվել է աջակցելու փոքր և միջին ձեռնարկություններին (ՓՄՁ) ռեսուրսների արդյունավետ և մաքուր արտադրության (ՌԱՄԱ) միջոցառումներ ներդնելու համար։ Այն աջակցվում է ԵՄ կողմից ֆինանսավորվող տարածաշրջանային ծրագրի՝ ԵՄ շրջակա միջավայրի համար գործողությունների կողմից: Մեկնարկային միջոցառումը կկենտրոնանա EU4Environment-ում ՌԱՄԱ Կանաչ ակումբների նպատակների և խնդիրների ներկայացման վրա և կօգնի մասնակիցներին հասկանալ ՌԱՄԱ հայեցակարգը և գործելակերպը: Իրենց հերթին, ակումբները կաջակցեն Հայաստանի ՓՄՁ սեկտորին, որպեսզի նա դառնա ավելի արդյունավետ՝ կիրառելով ՌԱՄԱ մեթոդաբանությունը: ՌԱՄԱ Կանաչ Ակումբները նաև կաջակցի մասնավոր հատվածին թափոնների առաջացումը , ՋԳ և այլ արտանետումների և վտանգավոր կեղտաջրերի արտահոսքը նվազեցնելու, ինչպես նաև լուծումներ կտրամադրվեն տնտեսական և ֆինանսական խնայողությունների համար:
Մոնիթորինգային այց «Կարա և Կարեն» ՍՊԸ՝ Վանաձոր, հունիս 2023թ
2023 թվականի հունիսի 3-ին Ռեսուրսների արդյունավետության և մաքուր արտադրության փորձագետներ Սուսաննա Հակոբյանի, Պերճ Բոջուկյանի և բիզնես պլանավորման փորձագետ Արթուր Ղազարյանի կողմից իրականացվել է Մոնիթորինգային այց Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքում գործող «ԿԱՐԱ ԵՎ ԿԱՐԵՆ ՍՊԸ»։ Այցի նպատակն էր կաթնամթերքի արտադրության ոլորտում ՌԱՄԱ գնահատման արդյունքների իրականացման առաջընթացի նկարագրումը, ինչպես նաև բիզնես պլանավորման գործողությունների նախանշումը: Մոնիթորինգի այցի ընթացքում նկատելի էին մի շարք բարելավումներ, որից առաջինը կաթնամթերքի՝ թթվասեր, մածուն կիսաավտոմատ շշալցման հոսքագծի փոխարինումն էր, ամբողջովին ավտոմատ հոսքագծով: Այն վերացնում է ձեռքի աշխատանքի անհրաժեշտությունը և բարձրացնում արտադրողականությունը: Ակնկալվում է, որ այս փոփոխությունը կբարձրացնի արտադրական գործընթացի արդյունավետությունը: Այս փոփոխությունը ապահովում է տեխնիկական առաջընթաց մի շարք առավելություններ.
Կլոր սեղան քննարկում: Ռեսուրսների արդյունավետության դերը Հայաստանի ձկնաբուծության ոլորտում
Դեկտեմբերի 22-ը կարևոր առիթ հանդիսացավ Հայաստանի առանցքային արդյունաբերական ոլորտներում ռեսուրսների օգտագործման վերաբերյալ քննարկման համար: Ազգային ձկնաբուծության մեջ ռեսուրսների արդյունավետության և թափոնների կառավարման վերաբերյալ կլոր սեղան՝ հիբրիդային միջոցառումը հավաքել էր 35 մասնակից՝ ներկայացնելով շրջակա միջավայրի նախարարությունը, էկոնոմիկայի նախարարությունը, Հայաստանի բնապահպանական և հանքարդյունաբերության տեսչական մարմինը, պետական մասնագիտացված գործակալությունները, բիզնես կազմակերպությունները: ՄԱԿ-ի ԱԶԿն, զարգացման միջազգային գործընկերներին և մասնավոր ընկերություններին: Կլոր սեղանի հիմնական նպատակներն էին ներկայացնել Հայաստանի ձկնաբուծության ներկայիս պատկերը, քննարկել առկա կարգավորող շրջանակները և խոչընդոտները՝ արտադրողականության և արտահանման կարողությունների բարձրացման համար, ինչպես նաև ներկայացնել ռեսուրսների արդյունավետ և մաքուր արտադրություն (ՌԱՄԱ) մեթոդաբանության հնարավոր կիրառումը: Այս առումով քննարկումները մեկնարկեցին առկա իրավիճակով և մարտահրավերներով, որոնց բախվում են ձկնաբուծարանները, երբ փորձում են բարձրացնել իրենց արտադրողականությունը։
Էներգետիկ ռեսուրսների կառավարման տարածաշրջանային դասընթաց
Հայաստանից, Վրաստանից և Բելառուսից ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման և էներգախնայողության աուդիտի ոլորտի մասնագետներ հրավիրվեցին՝ մասնակցելու Էներգետիկ ռեսուրսների կառավարման տարածաշրջանային դասընթացին, որը կազմակերպվել էր ԵՄ կողմից ֆինանսավորվող ԵՄ հանուն շրջակա միջավայրի Ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման և մաքուր արտադրության կազմակերպման ծրագրի շրջանակներում, որն իրականացվում է UNIDO-ի և ազգային գործընկեր Կովկասի ՏԲԿ հայաստանյան գրասենյակի կողմից (օգոստոսի 10-13, 2020թ.): Դասընթացի նպատակն էր նախապատրաստել էներգետիկ ներքին աուդիտորների, ՌԱՄԱ փորձագետների և էներգետիկ ռեսուրսների օգտագործման մենեջերների՝ ապահովելով գործնական մոտեցում էներգետիկ ռեսուրսների օգտագործման աուդիտների նկատմամբ, հարստացնելով նրանց ՓՄՁ-ներում էներգաարդյունավետությանը բնորոշ կարևոր կետերի վերաբերյալ գիտելիքներով և էներգաարդյունավետ լուծումների գծով ծախսերի/օգուտների (արագ) բացահայտման հմտություններով: Դասընթացն անցկացվել է Zoom հարթակում՝ օգտագործելով անգլերենը որպես ուսուցման լեզու, իսկ աշխատանքային խմբերը կազմակերպվել են ազգային լեզուներով: Էներգետիկ կառավարման տարածաշրջանային դասընթացը նպատակ ուներ աջակցելու ՌԱՄԱ փորձագետներին ՌԱՄԱ գնահատման իրականացման և ՓՄՁ-ներում էներգաարդյունավետության և կառավարման համար հարմար տարբերակների հայտնաբերման գործընթացում:
Հայաստանում ՌԱՄԱ ազգային փորձագետների մարզումների դասընթացներ
2020թ. հուլիս – օգոստոս ամիսներին ԵՄ կողմից ֆինանսավորվող և UNIDO-ի և ազգային գործընկեր ԿՏԲԿ հայաստանյան գրասենյակի կողմից իրականացվող Ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման և մաքուր արտադրության ծրագրի շրջանակներում ԿՏԲԿ գրասենյակը Հայաստանում սկսեց ՌԱՄԱ ազգային փորձագետների համար նախատեսված մարզումների իրականացում՝ որպես ՌԱՄԱ աուդիտների համար նախապատրաստական միջոցառում, որը նախատեսված էր իրականացնել ՓՄՁ –ների համար՝ նպատակ ունենալով բարելավել վերջիններիս բնապահպանական կատարողականը և բացահայտել արտադրության կազմակերպման համար ռեսուրսաարդյունավետ ձևեր: Մարզումների ծրագրի ընդհանուր նպատակն է ազգային փորձագետների շրջանում կարողությունների ընդլայնումը ՌԱՄԱ մեթոդաբանության և փորձի փոխանակման ոլորտներում և 15 ընկերություններում այդ հմտությունների իրականացման ցուցադրումը՝ ամրապնդելով ռեսուրսների արդյունավետության և ավելի մաքուր արտադրության ազգային փորձը: Մարզումները կոչված են օգնելու պլաստիկի, տեքստիլի, թղթի, մետաղի վերամշակման, ձկնարտադրության և սննդամթերքի արտադրության ոլորտներում աշխատող տեղական ընկերություններին՝ ՌԱՄԱ գնահատումներ իրականացնելու և հետագայում ՌԱՄԱ գործողությունների պլաններ մշակելու՝ բարելավելով ՓՄՁ-ների արդյունավետությունն ու բնապահպանական կատարողականը, կրճատելով թափոնները, օգտագործելով կանաչ տեխնոլոգիաներ, բարելավելով էներգաարդյունավետությունը և կրճատելով նյութական կորուստները։