ՌԱՄԱ այբբենարան
EU4Environment RECP Newsletter: Issue 1/2021-Armenia
Տեղեկատվական թերթիկ - EaPGreen-ՌԱՄԱ Հայաստան - 2014-2017
Շրջանաձև Տնտեսության և Աճի Նոր Հնարավորությունների մասին թերթոն
EU4Environment RECP Newsletter: Issue 1/2020-Armenia
RECP business cases for SMEs (2017)
ՌԱՄԱ ԿԻՐԱՐԿՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ (2017)
ՌԱՄԱ ԿԻՐԱՐԿՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ (2015)
ՌԱՄԱ ԿԻՐԱՐԿՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ (2015)
Enterprise-Level Indicators for Resource Productivity and Pollution Intensity
Կաթի վերամշակման ռեսուրսաարդյունավետ արտադրության կազմակերպման համառոտ ուղեցույց
ՌԱՄԱ գործիքներ
ՌԱՄԱ ուղեցույց ձեռնարկությունների համար
Draft Strategy on RECP embedding in Armenian context
Կանաչ ակումբների աշխատանքային գրքույկ
Հայաստանում Կանաչ տնտեսություն Արևելյան գործընկերության տարածաշրջանում (EaP Green) «ՌԱՄԱ» ծրագրի արդյունքները