ԵՄ EaP Green Ծրագրի ՓՄՁ մոնիթորինգ
EU4Environment-ը մշտադիտարկում է իրականացնում այն ընկերությունների նկատմամբ, որոնք միացել են ԵՄ-ի կողմից ֆինանսավորվող EaP GREEN ծրագրին ծրագրին 2014 թվականին և շարունակել է ամրագրել ՌԱՄԱ մոտեցումներն ու մեթոդաբանությունը՝ ավելի լավ բնապահպանական և տնտեսական ազդեցություն ունենալու համար: