«Կանաչ արտադրանքների միասնական շուկա» (SMGP) նախաձեռնության ներդրման ծառայությունների մատուցման հրավեր date: 2022-08-23