ԵՄ Շրջակա միջավայրի համար տարածաշրջանային ասամբլեայի չորրորդ հանդիպում