Առցանց աշխատաժողով Բելառուսի Հանրապետության ՓՄՁ-ների և մասնավոր հատվածի ընկերությունների մասնագետների համար

you can download files

EU4Env_BY_Online_ CE-Webinar_Agenda_3rd_Nov_2021_ENG 25.10.2021 final.pdf