ՌԱՄԱ կիառման բիզնես օրինակ՝ «ԱՇՏԱՐԱԿ ՁՈՒ» ՍՊԸ date: 2022-06-14

ՌԱՄԱ կիառման բիզնես օրինակ՝ «ԱՇՏԱՐԱԿ ՁՈՒ» ՍՊԸ

«ԱՇՏԱՐԱԿ ՁՈՒ» ՍՊԸ-ն առաջատար ձու արտադրող է Հայաստանում՝ ընդգրկելով ազգային շուկայի ավելի քան 8%-ը։ Հիմնադրման օրվանից՝ 2007 թվականից, ընկերությունն անընդհատ ընդլայնվել է. ներկայումս ունի հինգ թռչնանոց (մեկը՝ ճտերի բուծման և չորսը՝ ածան հավերի համար): 2015-2016 թվականների համար նախատեսված աճի ծրագրերով ընդլայնվել են ևս երեք թռչնանոցների հնարավորությունները՝ ներկայիս հզորությունը հասցնելով ընդհանուր 275,000 ածան հավերի։ Հաստատությունները հագեցած են բարձր ավտոմատացված համակարգերով՝ կերակրման դիսպենսերներ, ջրամատակարարում, գոմաղբի հեռացման համակարգեր, օդափոխություն, կլիմայի վերահսկում և ձվերի հավաքում ու փաթեթավորում: Ավելի էներգաարդյունավետ արտադրություն ձեռք բերելու դրդապատճառներով ընկերությունը մասնակցել է ՌԱՄԱ ցուցադրական նախագծին «Կանաչ տնտեսություն Արևելյան գործընկերության տարածաշրջանում» (EAP Green)-ի շրջանակներում (2013-2017): Այս հրապարակումը ցույց է տալիս ընկերության փորձը, որը զեկուցվել է 2021 թվականին իրականացված մոնիթորինգից հետո՝ ծրագրի ավարտից չորս տարի անց:

ՌԱՄԱ գնահատում ուսումնասիրել է արտադրական տարածքը ու նույնականացրել 10 ՌԱՄԱ տարբերակ, որոնցից իրականացվել են 5-ը։ «ԱՇՏԱՐԱԿ ՁՈՒ» ՍՊԸ-ն որոշել է կենտրոնանալ իր արտադրական գործընթացների օպտիմալացման, ռեսուրսների վերամշակման համար նոր սարքավորումների տեղադրման և էներգիայի օգտագործման
կրճատման վրա։
ՌԱՄԱ տարբերակ 1։ Հավի կերի բաշխման ռեժիմի ու թռչնանոցների բնապահպանական պարամետրերի օպտիմալացում։ Այս թարմացումը ձեռք է բերվել վերահսկիչ համակարգերի ու սարքավորումների բարելավմամբ՝ ջերմաստիճանի, հարաբերական խոնավության, լուսավորության և այլ գործոնների համապատասխան պարամետրերը պահպանելու համար։ Որպես հետևանք՝ սա դրականորեն ազդեց ձվի արտադրության ու որակի վրա։ Օպտիմալացման միջոցով ընկերությունը բարձրացրեց արտադրողականությունը, կրճատեց թափոնները և ընդհանուր առմամբ ցուցաբերեց ռեսուրսների ավելի լավ օգտագործում։
ՌԱՄԱ տարբերակ 2։ Թռչնանոցների օդափոխման համակարգից ջերմության վերականգնում։ Ջերմության վերականգնման համար օդափոխության տեխնոլոգիան օգնեց օգտագործել ջերմային էներգիան՝ նախապես տաքացված թարմ օդը սնուցելու համար, հիմնականում ձմեռային ու մեղմ սեզոնների ժամանակ էներգաարդյունավետությունը բարելավելու նպատակով։
ՌԱՄԱ տարբերակ 3։ Էներգիայի աղբյուր/ ջեռուցման անջատիչ։ Թռչնանոցներում էլեկտրական վառարանները փոխարինվել են բնական գազի վառարաններով։
ՌԱՄԱ տարբերակ 4։ Ներքին ու արտաքին լուսավորության փոխարինում ավելի արդյունավետ այլընտրանքներով։ Ներքին շիկացվող լամպերը փոխարինվեցին LED լամպերով, իսկ արտաքին մետաղական հալոգեններով լամպերը՝ բարձր ճնշմամբ նատրիումի լամպերով (նատրիումի գոլորշիներով լամպեր)։ Այս տարբերակն օգնեց նվազեցնել էլեկտրաէներգիայի ընդհանուր սպառումը։
ՌԱՄԱ տարբերակ 5։ Թռչնանոցների շենքերի ջերմամեկուսացման բարելավում։ Ներքին ու արտաքին միջավայրերի միջև ջերմափոխանակությունը վերացնելու մի շարք միջոցառումներ են իրականացվել, որոնք նվազեցրել են էներգիայի ավելորդ ու անհարկի օգտագործումը։

«ԱՇՏԱՐԱԿ ՁՈՒ» ՍՊԸ-ն որդեգրել է ՌԱՄԱ միջոցառումներ, որոնք ուղղված են արտադրության օպտիմալացմանը, վերամշակմանը և էներգիայի օգտագործման կրճատմանը (տարեկան 78,400 եվրոյի չափով)։ Լրացուցիչ օգուտները ներառում են սոցիալական ու բնապահպանական գործոնները, ինչպես նաև աշխատանքային պրակտիկայի ու մասնագիտական առողջության բարելավումը։ Առաջարկված ՌԱՄԱ միջոցառումները ներառում էին նաև ձվի փոշու արտադրության կազմակերպումը, թափոնների օգտագործումը, ալյուրի անասնակերի արտադրությունը, հավի կերի բաշխման ռեժիմի համակարգված օպտիմալացումն ու էներգետիկ համակարգերի արդիականացումը։ Այս ասպեկտները կարող են օգնել ընկերությանը՝ հասնելու ավելի մեծ շուկաների և բիզնեսի, սոցիալական ու բնապահպանական գործունեության ավելի մեծ օգուտների։ Մոնիթորինգի փուլում նաև առաջարկվել է արևային էներգիայի օգտագործումը (ֆոտովոլտայիկ վահանակներ ներցանցային համակարգի համար), քանի որ այն կբերի տարեկան 703,978 կՎտժ (տարեկան 39,087 եվրո, մոտ 7 տարի մարման ժամկետով)։ Արդյունքում էլեկտրաէներգիայի տարեկան սպառումը կկրճատվի 65 %-ով

you can download files

BC ASHTARAK DZOO.pdf