Հայտարարություն «Գենդերային ինտեգրումը ՌԱՄԱ գործունեության մեջ» դասընթացի մասին
ԵՄ կողմից ֆինանսավորվող «ԵՄ-ն հանուն շրջակա միջավայրի» ծրագիրը (EU4Environment), կազմակերպում է դասընթաց գենդերային զգայունության վերաբերյալ, որը կիրականացվի ՄԱԿ-ի արդյունաբերական կազմակերպության (UNIDO) և Ծրագրի Ազագային Իրականացնող Կովկասի Տարածաշրջանային Բնապահպանական Կենտրոն հիմնադրամի (REC Caucasus) կողմից։ Դասընթացը ԿՏԲԿ-ի կողմից իրականացվող «Ռեսուրսների արդյունավետություն և մաքուր արտադրության» ու Շրջանաձև տնտնեսության հետ կապված աշխատանքների մասն է կազմում։ Դասընթացը նպատակ ունի տեղական շահագրգիռ կողմերին և փորձագետներին ընձեռել գենդերային ինտեգրման հմտություններ, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի արդյունաբերական կազմակերպության (UNIDO) հանձնառության համաձայն՝ աջակցել կայուն արդյունաբերական արտադրությանը և զարգացմանը՝ վերացնելով կանանց և տղամարդկանց սոցիալական ու տնտեսական անհավասարությունները:
Էներգետիկ կառավարման տարածաշրջանային դասընթաց
Կազմակերպվել է էներգետիկ կառավարման տարածաշրջանային դասընթաց
Call for experts
Small Description